Chi phí Logistics từ lâu đã là một phần hết sức quan trọng trong hoạt động mua bán quốc tế. Và theo xu hướng hiện nay, tối thiểu hóa chi phí Logistics là một bài toán luôn luôn được các doanh nghiệp cân nhắc kỹ càng, do đó có ngày càng nhiều các giải pháp được nghiên cứu phát triển và thành công, tiêu biểu là phương thức vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức (Multimodal transport) hay còn gọi là vận tải liên  hợp (Combined transport) là phương thức vận tải hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau, trên cơ sở một hợp đồng vận tải đa phương thức, một chứng từ vận tải, một chế độ trách nhiệm và chỉ một người chịu trách nhiệm về hàng hóa trong suốt quá trình chuyên chở từ một điểm ở một nước đến một địa điểm chỉ định ở một nước khác để giao hàng.

– Mô hình Vận tải đường biển- Vận tải hàng không (Sea- Air)

– Mô hình Vận tải đường bộ – Vận tải hàng không (Road- Air)

– Mô hình Vận tải đường sắt – Vận tải đường bộ (Rail- Road)

– Mô hình vận tải đường sắt/ đường bộ/ vận tải nội thủy- vận tải đường biển (Rail/Road/ Inland waterway – sea)